Polskie słowo „Rodzinka” obecne jest w biografiach Jana Pawła II tłumaczonych na wszystkie języki świata i oznacza grupę studentów zebranych wokół młodego wówczas księdza Karola Wojtyły, który kazał nazywać siebie ich „wujkiem”.
Czciciele i sympatycy Papieża Polaka mogą zapisać się do Stowarzyszenia i w ten sposób powiększać się będzie papieska „Rodzinka”.

Członkowie honorowi: