Świętość to wznieść oczy ku górom;
to bliskość z Ojcem, który jest w niebie.
Bliskością tą żyje człowiek świadomy swojej drogi,
która posiada granice i nie jest wolna od trudności.
Świętość to świadomość, iż Ktoś nas strzeże,
że strzeże nas Bóg.
Święty zna swoją słabość,
tymczasowość swojego życia, zna własne możliwości,
ale to go nie przeraża, on i tak czuje się pewnie.
Święci, chociaż dostrzegają w sobie ogrom ciemności,
czują, że stworzeni zostali dla Prawdy.
Jan Paweł II